Rejestracja

Dane osobowe

*Na ten adres wysłany zostanie certyfikat uczestnictwa

Dane organizacji

Dane fakturowe

(w przypadku pozostawienia pustych pól wystawiona zostanie automatycznie faktura dla osoby fizycznej; proforma i po dokonaniu zapłaty FV wysyłane są w PDF na adres e-mail podany w formularzu) 

kopiuj Dane organizacji

Zgody

Dobrowolne zgody Uczestnika. Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celach marketingowych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynologii „Rynologia Polska” z siedzibą pod adresem: ul. Hoża 37/5, 00-681 Warszawa, KRS: 0000125143, NIP: 5262695388, w tym na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w postaci newslettera, w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną na mój adres e-mail, zgodnie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mam prawo do wniesienia sprzeciwu (wycofania zgody) wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych (marketingu bezpośredniego), o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Po zapoznaniu się z regulaminem, wyrażając powyższe zgody lub którąkolwiek z nich przyjmuję do wiadomości informacje przekazane przez administratora dotyczące przetwarzania moich danych osobowych – Obowiązek Informacyjny Stowarzyszenie Rynologia Polska

Uczestnictwo

Opłata rejestracyjna zawiera także udział w:
II Interdyscyplinarnym Sympozjum „Bóle głowy w codziennej praktyce”
VII Interdyscyplinarnym Seminarium „Chrapanie i bezdechy u dzieci i młodzieży”
Poniższe  kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek VAT 23% 
 

Suma: 0 PLN