TEMATY WOLNE

Uprzejmie informujemy, że w ramach RhinoForum odbędzie się sesja „TEMATY WOLNE", podczas której będą mogli Państwo zaprezentować prace oryginalne i doniesienia kazuistyczne.

Do sesji „TEMATY WOLNE" zostaną zakwalifikowane jedynie prace, które będą prezentowane przez uczestników RhinoForum, którzy wnieśli opłatę zjazdową zgodnie z regulaminem Forum.

Zasady przygotowania streszczeń:
• tytuł pracy w języku polskim,
• autorzy: imię i nazwisko (bez tytułów naukowych),
• afiliacja z zaznaczeniem cyfrą ośrodka każdego autora,
• tekst streszczenia - 150 słów,
• należy zaznaczyć nazwisko autora przedstawiającego pracę poprzez jego podkreślenie.

Przewidywany czas prezentacji - do 10 minut.

Termin:

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w tej sesji proszone są o nadsyłanie pocztą elektroniczną zgłoszeń wraz ze streszczeniami do 20 września 2017 r. na adres: abstrakty@forumrynologiczne.pl

Autorzy przyjętych do prezentacji prac otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną do 30 października 2017 r.

Komitet Organizacyjny
Warszawa, lipiec 2017 r.

© Stowarzyszenie Rynologia Polska 2017